Lesný komposesorát

Pozemkové spoločenstvo obhospodaruje lesné pozemky prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Lesný komposesorát Partizánska Ľupča s.r.o.

Pozemkové spoločenstvo obhospodaruje lesné pozemky prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Lesný komposesorát Partizánska Ľupča s.r.o.

Adresa webu: lesnykomposesorat.sk

Spustenie: 2022