PD Ludrová

Poľnohospodárske družstvo Ludrová obhospodaruje poľnohospodársku pôdu dolnej časti Liptova v okrese Ružomberok.

Vznik družstva sa datuje do roku 1972, keď sa dňa 9.2.1972 stretli na spoločnej členskej schôdzi družstevníci z troch obcí – Ludrová, Liptovská Štiavnica, Štiavnička a spojili sa v jedno JRD „Víťazný február“ so sídlom v Ludrovej.

Adresa webu: pdludrova.sk

Spustenie: 2022